Kính thủy trang trí

Liên hệ
Hiện nay, gương kính thủy có các màu được khách hàng lựa chọn nhiều:
  • Kính thủy trà – kính thủy màu trà – kính trà
  • Kính thủy đen – kính thủy màu đen
  • Kính thủy xám khói – kính thủy màu xám khói – kính xám khói
Kính thủy trà – Kính trà
Kính thủy trà là màu kính thủy được nhiều khách hàng lựa chọn rất nhiều trong thời giang qua. Kính thủy trà trang trí, kính thủy trà dán tường, kính thủy trà ốp tường rất phù hợp cho các không gian hiện đại.
  • Kính thủy trà 3ly
  • Kính thủy trà 4ly
  • Kính thủy trà 5mm
Kính thủy xám khói – kính xám khói
  • Kính thủy xám khói 3mm
  • Kính thủy xám khói 4mm
  • Kính thủy xám khói 5mm
Kính thủy trang trí
Kính thủy trang trí
Kính thủy trang trí
Kính thủy trang trí
Kính thủy trang trí
Kính thủy trang trí
Kính thủy trang trí
Kính thủy trang trí