Coffee

LE CHAT COFFEE _ BÌNH PHƯỚC

LE CHAT COFFEE _ BÌNH PHƯỚC

Chủ Đầu Tư: Chị Tiên
Địa chỉ: Thị Xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước
Thời gian thiết kế : 7 ngày
Diện tích: 550m2
Danh mục: Coffee Sân Thượng