Gỗ Nội Thất

VĂN PHÒNG HERBALIFE VIỆT NAM

VĂN PHÒNG HERBALIFE VIỆT NAM

Ngày thi công: 22/02/2019
Ngày hoàn thành: 10/03/2019
Địa chỉ: Trần Cao Vân, Quận 3
Chi Phí: 390,000,000d
Thời gian thi công: 20 ngày
Hạng mục thi công: Trọn Gói
Danh mục: Văn Phòng

THƯ VIỆN THPT_TRƯỜNG SONG NGỮ LẠC HỒNG ĐỒNG NAI

THƯ VIỆN THPT_TRƯỜNG SONG NGỮ LẠC HỒNG ĐỒNG NAI

Ngày thi công: 10/08/2019
Ngày hoàn thành: 16/09/2019
Địa chỉ: Đường Huỳnh Văn Nghệ, Tỉnh Đồng Nai
Chi Phí: 590,000,000d
Thời gian thi công: 30 ngày
Hạng mục thi công: Gỗ Nội Thất
Danh mục: Trường Học