ShopHouse

SHOPHOUSE_ GIANG NGUYEN_ QUẬN 1

SHOPHOUSE_ GIANG NGUYEN_ QUẬN 1

Chủ Đầu Tư: Anh Phi
Địa chỉ: Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
Thời gian thiết kế : 10 ngày
Diện tích:240m2
Danh mục: Shophouse