CHỊ TUYỀN_ ĐỒNG NAI

Chủ Đầu Tư: Chị Tuyền
Địa chỉ: Định Quán_ Đồng Nai
Thời gian thiết kế : 20 ngày
Diện tích: 420m2
Danh mục: Biệt thự